Kontakt

Gima s.r.o.

Korešpondenčná adresa: 
ulica Kráľa Štefana 343
Malé Dvorníky 929 01

Sídlo prevádzky:
Plynárenská 4
821 09 Bratislava 2

IČO: 46 575 855
DIČ: 2023493362
IČ DPH: SK2023493362

Kontaktný formulár

Vaše kontaktné informácie